Gjennom arbeid og læring
utvikler vi oss positivt i lag/
Bargo ja åhpadime baktu
åvddanahttep miellusit aktan
Ta kontakt
75 78 58 80

OM OSS

Tysfjord ASVO er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle menneskets muligheter. Vår oppgave er å gi personer med en eller annen form for yrkeshemming muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte.

AKTUELT

Kontakt