Gjennom arbeid og læring
utvikler vi oss positivt i lag/
Bargo ja åhpadime baktu
åvddanahttep miellusit aktan

NETTBUTIKK

TRENING LÁSJMUDALLAM

PRODUKSJON BUVTADIBME

DUODJEBLOGGEN

ARBEID & LÆRING BARGGO & ÅHPADIBME

samiske dager
Sámebiejve

mineralløpet
minerállaviehkam

utstillinger
vuosádus

VÅRT NÆROMRÅDE
MIJÁ LAHKABIRÁS

om Oss
mijá birra

KONTAKT OSS AKTIJVUODAV

AKTUELT