Gjennom arbeid og læring
utvikler vi oss positivt i lag/
Bargo ja åhpadime baktu
åvddanahttep miellusit aktan

NETTBUTIKK

TRENING LÁSJMUDALLAM

PRODUKSJON BUVTADIBME

ARBEID & LÆRING
BARGGO & ÅHPADIBME

VÅRT NÆROMRÅDE
MIJÁ LAHKABIRÁS

DUODJEBLOGGEN

samiske dager
Sámebiejve

mineralløpet
minerállaviehkam

utstillinger
vuosádus

om Oss
mijá birra

KONTAKT OSS
AKTIJVUODAV

AKTUELT