Gjennom arbeid og læring utvikler vi oss positivt i lag/
Bargo ja åhpadime baktu åvddanahttep miellusit aktan

NETTBUTIKK
Oasestit
online store

TRENING
LÁSJMUDALLAM
Fitness center

PRODUKSJON
BUVTADIBME
Production

ARBEID & LÆRING
BARGGO & ÅHPADIBME

om Oss
mijá birra
About us

KONTAKT OSS
AKTIJVUODAV
Contact us

samiske dager
Sámebiejve

DUODJEBLOGGEN

mineralløpet
minerállaviehkam

VÅRT NÆROMRÅDE
MIJÁ LAHKABIRÁS
OUR NEARBY AREA

aktuelt

AKTUELT