Gjennom arbeid og læring utvikler vi oss positivt i lag/
Bargo ja åhpadime baktu åvddanahttep miellusit aktan

NETTBUTIKK

TRENING LÁSJMUDALLAM

PRODUKSJON BUVTADIBME

ARBEID & LÆRING
BARGGO & ÅHPADIBME

om Oss
mijá birra

KONTAKT OSS
AKTIJVUODAV

samiske dager
Sámebiejve

DUODJEBLOGGEN

mineralløpet
minerállaviehkam

VÅRT NÆROMRÅDE
MIJÁ LAHKABIRÁS

aktuelt

AKTUELT