2012

Folkehelseuka 2012

I 2011 fokuserte vi mest på de mulighetene treningssentret kunne gi med gruppetreninger og personlig veiledning.

I 2012 fokuserer vi på folkehelse. I samarbeid med Arran Lulesamisk senter arrangerer vi flere miniseminarer om folkehelse generelt og forebygging av livsstilsykdommer.
Miniseminarene holdes av Fred Andersen, rådgiver på Arran Lulesamisk senter (tidligere kommunelege i Steigen).
Seminarene er åpent for alle og annonseres på vår hjemmeside / facebook / oppslag / Lokalavisa Nord Salten.
Mandag den 17.9.2012 kl. 18 – 19
Folkehelse. Hjerte / karsykdommer.
Helseopplysninger om hjerte / karsykdommer.
Torsdag 24.5.2012 kl. 14 – 15
Folkehelse. Røyking og helserisiko
Fred Andersen vil også gå igjennom metoder for røykeavvenning.
Onsdag den 12.4.2012 kl. 12 – 13
Fred Andersen snakker om historikk, definisjoner av folkehelse, lovgrunnlaget, skillet mellom helsefremmende / sykdomsforebyggende arbeid på den ene siden og kurativ behandling på den andre siden, samfunnsmedisinens rolle og organisering av folkehelsearbeidet. Han setter også folkehelse inn i et helhetlig perspektiv i forhold til behandling av sykdom og skade.