Julevsáme vuoddaga Lulesamiske kommagband

Jagen 2011 ásadij Duodje Nordlánnda låhtåmkursav Ájluovtan, Divtasvuonan. I 2011 gjennomførte Duodje Nordlánnda kurs i låhtåm (fletting/flamming) av kommagband på Drag i Tysfjord. Ålos lijma midja gudi álgijma dán kurssaj, ja maŋenagi huomahijma dá diedo majt kursan åhpajma li ájnnasa duodastit aj boahtte ájggáj. Vi var mange som begynte på kurset, og etter hvert kom…

Kombinert mobil – brilleveske

Gå ulmusj la vássám 40-jagijt ja gåjt gå la 50-jagijda jåvsådam, de dálásj ájge sjaddaba tjalmmeglása ja mobijlla dagu «skirtto ja båvså». Nubbe nuppev dárbaj ja vierttiba lahkalakkoj liehket. Så dajnas ådåájggásasj mobijlllavæssko gånnå l aj sadje tjalmmeglásajda. Når man har rundet de 40, og i alle fall når 50-årene er der, da blir i…

Sliehppa til kofte

Dame sliehppa til kofte sydd av Sigrid Jessen. Herre sliehppa til kofte sydd av Sigrid Jessen. Jente sliehppa til kofte sydd av Sigrid Jessen. Guttesliehppa til kofte sydd av Sigrid Jessen. Laget av: Sigrid Jessen, Drag. Mail: sigridmik@gmail.com Tlf. +47 917 15 036 Foto: Sigrid Jessen