Avve

Til Jokkmokkskofta brukes enten en gahpadakavve eller en viŋgokavve. I tillegg til disse finnes det også avve med både gahpadagá og viŋgoga, men de er ikke så vanlige. Anne Silja Turi forteller at det finnes få skriftlige kilder om denne teknikken. Hun har skrevet en oppgave om vevde band fra Tysfjord hvor hun undersøker avve…