Njálmmefáhta

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om njálmmefáhta. Kulturskolen har for tiden et prosjekt der de skal si hver sin njálmmefáhta og da passer det godt å ha dette plagget i fokus også her på duodjebloggen. Elsa Aira, Karin Tuolja ja Anna-Lisa Pirtsi Sandberg skriver i sin bok “Julevsáme gárvo – Lulesamiska dräkter”  at njálmmefáhta…

Njálmmefáhta

Dán bloaggatjállusin galgav njálmmefáhttaga birra tjállet. Kulturskåvlån le prosjækta gånnå jur njálmmefáhttagav allasisá galggi goarrot, ja danen de hiehpá dáv gárvov aj dánna duodjeblåkkan tjalmostit. Elsa Aira, Karin Tuolja ja Anna-Lisa Pirtsi Sandberg tjálli girjen “Julevsáme gárvo – Lulesamiska dräkter” njálmmefáhta lij dålen barggobivtas masi tjágŋin gå li dárbbo tjiebedav ja mielgav dálkke vuossti gåbttjåt.…

Hvordan hekle en Rose.

Begynn med luftmasker slik som vist på bildet. Stram og fortsett med å dra tråden igjennom løkken. Men begynn ett stykke inn på garnet (se bildet) pga du må sy rosen sammen. Hekle luftmasker til du synes at det er nok, jo lengre rad med luftmasker jo større blir rosen. Begynn så å hekle enkel stavmasker, den første enkle…

Hvordan hekle et lappeteppe

Først begynner man med en luftmaske, Når man har heklet 5 luftmasker trer man kroken igjennom den første luftmasken… Og drar tråden igjennom begge løkkene. Dette for at det skal bli en ring. Så drar man tråden igjennom løkken, slik at det blir en luftmaske. Lag 3 luftmasker. (hver gang man begynner en omgang begynner…