Koftetermer

“Sámebivtasduodje le oasse mijá árbbedábes, ja dav oasev mij lulujma tjuovvot åvddålij guovlluj [Samisk koftesøm er en viktig del av våre tradisjoner, som vi burde ta vare på i fremtiden]”. Slik begynner Kaja Andersen sin bok Julevsáme Doahkojgápte. Boken gir en veiledning i hvordan en syr mindre dukkekofter og på den måten får leseren bli kjent med…