2018

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. 

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Dagen markeres i over 150 land jorden rundt.  

SANKS tilbyr utredning og behandling på spesialistnivå (DPS) innenfor psykisk helse- og rusvern for alle.  SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset HF. 

Årets tema for verdensdagen for psykisk helse er raushet, og i anledning dagen den 4. Oktober 2018 kl. 11 – 12 holder SANKS et miniseminar på Tysfjord ASVO.  

 «Vær raus» 

med fokus hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse. Viktigheten av å ha noe å glede seg over i hverdagen og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre. 

 

Fra Sanks kommer:  

Leder Gunn Hætta,  

Psyk.spl. Vanja Skogvoll  

Psyk.spl. Truls Weisner. 

  

Sted: Tysfjord ASVO, Ájluokta / Drag  

 Dato og tid: 4. oktober 2018 kl. 11 – 12