Varig tilrettelagt arbeid (VTA) / Ádjanis hiebadum barggo

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) / Ádjanis hiebadum barggo

Tysfjord ASVO har varierte og spennende arbeidsoppgaver, og jobber systematisk med HMS (helse miljø sikkerhet) for å ha trygge arbeidsplasser.

Tysfjord ASVO ønsker å bidra til at hver enkelt får utnyttet sine ressurser og oppleve en mestring og vekst i arbeidet. Tilpasset arbeid og opplæring for hver enkelt bidrar til at vi utvikler vi oss positivt i lag.

I tilrettelagt arbeid er emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig. Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering. Av den grunn har Tysfjord ASVO tatt initiativ til flere årlige arrangementer; Samiske dager, Ut på tur i Dragsområdet og Mineralløpet.

Ansatte og VTA deltaker skal prioritere å delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av minst ett av disse arrangementene.


Målgruppe

Personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle

Formål

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.

Avtale – Varighet

Tidsubestemt avtale. 6 mnd. prøvetid. Kvalifiseringsplan sendes Nav lokal. Rapport til Nav lokal hver 6. mnd.

Ytelse

Uførepensjon. Bonuslønn.

VTA prosessen

Nedenfor finner du en oversikt over VTA prosessen hos oss.

Du kan lese mer om tiltaket i permen «Info VTA» på bedriften.

Rettighetsdokument

Taushetserklering

Kompetansebevis

Alle deltakere får kompetansebevis for sin deltakelse i produksjonen(e). I kompetansebevisene fremgår det hvilke deler av produksjonen man behersker. Kompetansebevisene deles ut årlig i forbindelse med julebord.