Varig tilrettelagt arbeid (VTA) / Ádjanis hiebadum barggo

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) / Ádjanis hiebadum barggo

Tysfjord ASVO har varierte og spennende arbeidsoppgaver, og jobber systematisk med HMS (helse miljø sikkerhet) for å ha trygge arbeidsplasser.

Tysfjord ASVO ønsker å bidra til at hver enkelt får utnyttet sine ressurser og oppleve en mestring og vekst i arbeidet. Tilpasset arbeid og opplæring for hver enkelt bidrar til at vi utvikler vi oss positivt i lag.

I tilrettelagt arbeid er emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig. Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering. Av den grunn har Tysfjord ASVO tatt initiativ til flere årlige arrangementer; Samiske dager, Ut på tur i Dragsområdet og Mineralløpet.

Ansatte og VTA deltaker skal prioritere å delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av minst ett av disse arrangementene.


Målgruppe

Personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle

Formål

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.

Avtale – Varighet

Tidsubestemt avtale. 6 mnd. prøvetid. Kvalifiseringsplan sendes Nav lokal. Rapport til Nav lokal hver 6. mnd.

Ytelse

Uførepensjon. Bonuslønn.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]VTA prosessen

Nedenfor finner du en oversikt over VTA prosessen hos oss.

Du kan lese mer om tiltaket i permen «Info VTA» på bedriften.[/vc_column_text][vc_column_text]Rettighetsdokument[/vc_column_text][vc_column_text]Kompetansebevis

Alle deltakere får kompetansebevis for sin deltakelse i produksjonen(e). I kompetansebevisene fremgår det hvilke deler av produksjonen man behersker. Kompetansebevisene deles ut årlig i forbindelse med julebord.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]