Inkluderende bedrift

Inkluderende Bedrift er et prosjekt i regi av ASVL. Ordningen omhandler praksisavtaler i næringslivet/kommunene. Virkemidlene er gode forventningsavklaringer, kartlegging av bedrifter for å finne best mulig match mellom deltager og arbeidsplass, forutsigbarhet gjennom god oppfølging og sist men ikke minst samarbeid mellom Vekst- og attføringsbedriftene, NAV og andre aktører. Tysfjord ASVO deltar i ordningen «Inkluderende Bedrift»

ASVL sier:

Med Inkluderende Bedrift ønsker vi å:

1. Sørge for at flere får muligheten til å komme ut i jobb eller praksis. Gjennom utstrakt samarbeid mellom Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor, skal vi hjelpe flere på veien til arbeidslivet. Vi skal finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell.

2. Øke det økonomiske samarbeidet mellom vekstbedrifter og annet næringsliv. Vi ønsker at flere bedrifter skal bruke vekstbedriftene som vare- og tjenesteleverandører. Det sikrer oppdrag og gode, relevante arbeidsoppgaver for de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, og samtidig tar samarbeidende bedrifter samfunnsansvar ved å drive arbeidsinkludering i praksis.