Samiske dager / Sámebiejve

I forbindelse med Samefolkets Dag den 6. februar arrangerer vi Samiske dager. Dette fordi vi ønsker å sette fokus på samiske tradisjoner / historier.

Sámij álmmukbiejvve / Samefolkets Dag

Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland.
Den 15. samekonferensen i Helsinki besluttet i juni 1992 at nasjonaldagen skulle være den 6. februar. Den 6. Februar 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang.
Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

Mer informasjon om samenes nasjonaldag og nasjonale symboler finner du her: www.samediggi.no