Åpningstider – treningstider / Rahpamájge – lásjmudallamájge

Vi gjør oppmerksom på at noen timer er lukket (se under), det vil si at andre ikke kan bruke lokalet. I ferier (sommer, jul, påske) er ingen timer lukket. Helligdager har samme åpningstid som søndager.
Noen timer er merket som «stille», det betyr at det ikke skal kjøres lyd over lydanlegget i disse timene.
Ber alle ta hensyn til at det skal være alminnelig ro etter kl. 23 (frem til kl. 07).
Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
05 – 08

12 – 24

05 – 12

15 – 24

05 – 08

12 – 24

05 – 12

15 – 24

05 – 08

15 – 24

08 – 24
11 pensjonister . pensjonister . . . .
12 . . . . . . .
13 . . . . . .
14 . . . . . . .
15 . .  . . . . .
16 . . . . . . .
17 . . . . . . .
18 . . . . . . .
19 . . . . . . .
20 Stille . . Stille . . .
21 Stille . . Stille . . .
22-24 . . . . . . .