Åpningstider – treningstider / Rahpamájge – lásjmudallamájge

Treningssentret er åpent alle dager fra kl. 10 – 24. Lokalet rengjøres fra kl. 8 – 10. Ber alle ta hensyn til at det skal være alminnelig ro etter kl. 23.
Noen timer er merket som «stille treningstime», det betyr at det ikke skal kjøres lyd over lydanlegget i disse timene.
Vi gjør oppmerksom på at noen timer er lukket (se under), det vil si at andre ikke kan bruke lokalet. I ferier (sommer, jul, påske) er ingen timer lukket.
Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
10 – 24 10 – 24 10 – 24 10 – 24 10 – 24 10 – 24 10 – 24
10 . . . . . . .
11 Lukket Pensjonister . Lukket Pensjonister . . Lukket Drag svømmeklubb .
12 . . . . . . .
13 . . . .
14 14 – 15 lukket
Ty. ASVO
.  14 – 15 lukket
Ty. ASVO
 14 – 15 lukket
Ty. ASVO
. .
15 . . . . . . .
16 . . . . . . .
17 . . . Lukket Drag svømmeklubb . . .
18 Spinning (18 – 19) . . . . .
19 . . . . .
20 Stille treningstime . . Stille treningstime . . .
21 Stille treningstime . . Stille treningstime . . .