Lissto

Lissto le snjisjkodum bádde mij goaroduvvá gápte hælmmáj. Sieradus ålmåj- ja nissunlistoj gaskan li bájno. Nissunlistujn le ruoppsis rabdda avta bielen ja alek jali ruodná rabdda nuppe bielen. Ålmåjliston li alek ja ruodná rabda guhtik bielen. Rabddalájgij gasskaj tsåggå tjalmijt ja jågåtjijt. Duodjár iesj mierret makkir bájnojt tsåggå, valla nissunlistujn li dábálattjat ienep ruoppsis bájno gå…

Produksjon med industrimaskin

Med en industrimaskin kan man sy i tykkere stoffer. Blant annet skinn, pels, møbelstoff, presenninger, m.m. Man bruker en spesiell tråd som tåler sol, vind og vær. Man kan velge mellom korte og lange sting. Se sømprøver under. Trekk til badestamper Når man skal sy trekk til en badestamp klipper man først ut «lokket» etter…