Vuoddaga

Vuoddaga er band som surres rundt skoskaftet. De er ikke vevde band som avve og lissto; de er lådåduvvam, eller flammet på norsk. Dette blogginnlegget går ikke detaljert inn på verken de ulike mønstertypene eller selve låhtåm-teknikken. For det vil jeg anbefale å kikke på Harrieth Airas blogginnlegg fra 2013 der lulesamiske vuoddaga var tema. Her finnes korte…

Lissto

Lissto le snjisjkodum bádde mij goaroduvvá gápte hælmmáj. Sieradus ålmåj- ja nissunlistoj gaskan li bájno. Nissunlistujn le ruoppsis rabdda avta bielen ja alek jali ruodná rabdda nuppe bielen. Ålmåjliston li alek ja ruodná rabda guhtik bielen. Rabddalájgij gasskaj tsåggå tjalmijt ja jågåtjijt. Duodjár iesj mierret makkir bájnojt tsåggå, valla nissunlistujn li dábálattjat ienep ruoppsis bájno gå…

Sliehppá

Sliehppá, eller barmklede, hører til kofta. Den er laget av klede og er pyntet med hvitt skinn og ofte også med tinntråd. Forskjellen mellom herre- og kvinnesliehppá er fargesammensetningen. Grunnfargen er rød for kvinner og blå for menn. Utover det er det opp til hver og en duodjár hvilken form og hvor mye dekor en sliehppá…

Sliehppá

Sliehppá gullu gápptáj. La ruvdas dagádum ja hiervviduvvam la njalodum bieddjissasnijn ja álu aj danijn. Sieradus ålmåj- ja nissunsliehpá gaskan le bájnno. Nissunsliehpán la ruoppsis vuodobájnno ja ålmåjsliehpán alek. Ietján de duodjar iesj mierret maktas sihtá sliehpáv hiervvit ja gåktu galggá vuojnnut. Juska uddni soajttá la dábálamos edisik vehik sliehpav daddnit, gávnnuji aj njallomsliehpá ma ælla danijn hiervvidum, ájnat njalodum bieddjisasnijn…

Koftetermer

“Sámebivtasduodje le oasse mijá árbbedábes, ja dav oasev mij lulujma tjuovvot åvddålij guovlluj [Samisk koftesøm er en viktig del av våre tradisjoner, som vi burde ta vare på i fremtiden]”. Slik begynner Kaja Andersen sin bok Julevsáme Doahkojgápte. Boken gir en veiledning i hvordan en syr mindre dukkekofter og på den måten får leseren bli kjent med…

Gápptebágo

“Sámebivtasduodje le oasse mijá árbbedábes, ja dav oasev mij lulujma tjuovvot åvddålij guovlluj”. Navti Kaja Andersen álgat ietjas girjev Julevsáme Doahkojgápte. Girjen li bagádusá gåktu unnep doahkkogáptijt goarrot ja dan baktu låhkke bessá oahpásmuvvat gápptegoarromijn. Dát tæksta ij bárep tjielggi jur gåktu gáptev vadjá ja gårru, ájnat tjalmos ájnnasamos bágojt ma dán bargguj gulluji . Gápptásin gåhttju…

Produksjon med industrimaskin

Med en industrimaskin kan man sy i tykkere stoffer. Blant annet skinn, pels, møbelstoff, presenninger, m.m. Man bruker en spesiell tråd som tåler sol, vind og vær. Man kan velge mellom korte og lange sting. Se sømprøver under. Trekk til badestamper Når man skal sy trekk til en badestamp klipper man først ut «lokket» etter…