Lissto

Lissto le snjisjkodum bádde mij goaroduvvá gápte hælmmáj. Sieradus ålmåj- ja nissunlistoj gaskan li bájno. Nissunlistujn le ruoppsis rabdda avta bielen ja alek jali ruodná rabdda nuppe bielen. Ålmåjliston li alek ja ruodná rabda guhtik bielen. Rabddalájgij gasskaj tsåggå tjalmijt ja jågåtjijt. Duodjár iesj mierret makkir bájnojt tsåggå, valla nissunlistujn li dábálattjat ienep ruoppsis bájno gå…

Produksjon med industrimaskin

Med en industrimaskin kan man sy i tykkere stoffer. Blant annet skinn, pels, møbelstoff, presenninger, m.m. Man bruker en spesiell tråd som tåler sol, vind og vær. Man kan velge mellom korte og lange sting. Se sømprøver under. Trekk til badestamper Når man skal sy trekk til en badestamp klipper man først ut «lokket» etter…

Avve

Til Jokkmokkskofta brukes enten en gahpadakavve eller en viŋgokavve. I tillegg til disse finnes det også avve med både gahpadagá og viŋgoga, men de er ikke så vanlige. Anne Silja Turi forteller at det finnes få skriftlige kilder om denne teknikken. Hun har skrevet en oppgave om vevde band fra Tysfjord hvor hun undersøker avve…

Avve

Jåhkåmåhkegápptáj tjaná juogu de gahpadakavev jali viŋgokavev. Duodden dájda avijda gávnnuji aj ave gånnå li sihke gahpadagá ja viŋgoga, valla ælla da nav dábálattja. Anne Silja Turi subtsas dán teknihka birra ælla tjáledum diedo. Sån la snjisjkoduvvam báttij birra dahkamusáv tjállám gånnå guoradaláj avijt ma julevsáme gápptáj gulluji. Ietjas bargon vuoset báhkolisstuj mij la dålen…

Nordlandsåkle

Nordlandsåkle er mye brukt i nordland, på de eldste åklærne som er registrert varierer fargene.   Nordlandsåkle er Skillbragd teknikk.  Det er en veveteknikk med toskaft bunn og  mønsterinnslag som går fra jarekant til jarekant.  Mønstertrådene blir liggende som flotteringer,  dels på rettsiden, dels på vrangen. Enkle, geometriske mønsterformer er vanlige,  men de kan settes sammen til…

Bolstervev

Renning med innslageffekt. Her har vi brukt bomulls renning og innslag i ullgarn. Kan også bruke annet garn i innslag. Produktet kan brukes til bordløpere eller veggoppheng om man vil. Laget av: Drag Husflids klubb. Solveig Ellingsen, Velaug Jakobsen, Olaug Åmo og Ellinor Norås

Julevsáme vuoddaga Lulesamiske kommagband

Jagen 2011 ásadij Duodje Nordlánnda låhtåmkursav Ájluovtan, Divtasvuonan. I 2011 gjennomførte Duodje Nordlánnda kurs i låhtåm (fletting/flamming) av kommagband på Drag i Tysfjord. Ålos lijma midja gudi álgijma dán kurssaj, ja maŋenagi huomahijma dá diedo majt kursan åhpajma li ájnnasa duodastit aj boahtte ájggáj. Vi var mange som begynte på kurset, og etter hvert kom…