Kompetanse og erfaringer

Tysfjord ASVO har bred formell kompetanse og lang arbeidspraksis. Vi kan tilby arbeid/utprøving innenfor:

 
  • Ledelse, organisering og styring
  • Personlig lederutvikling
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode
  • Markedsføring
  • Bedriftsøkonomi
  • Samfunnsfag
  • Sosialøknonomi
  • Pedagogikk
  • Teknisk. Maskin
  • Teknisk. Bygg
  • Rus og Psykriatri
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Kaidrift
  • ISPS (international ship and port facility security code) kompetanse
  • Førstehjelp
  • Svømmeinstruktør
  • Realkompetanse trening
  • Lokal historie
  • Treteknikk / kreativt tre
  • Duodje
  • Vaskeri
  • Transport
  • Renhold
  • Resepsjon