Kompetanse og erfaringer

Tysfjord ASVO har bred formell kompetanse og lang arbeidspraksis. Vi kan tilby arbeid/utprøving innenfor:

 
 • Ledelse, organisering og styring
 • Personlig lederutvikling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Markedsføring
 • Bedriftsøkonomi
 • Samfunnsfag
 • Sosialøknonomi
 • Pedagogikk
 • Teknisk. Maskin
 • Teknisk. Bygg
 • Rus og Psykriatri
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Kaidrift
 • ISPS (international ship and port facility security code) kompetanse
 • Førstehjelp
 • Svømmeinstruktør
 • Realkompetanse trening
 • Lokal historie
 • Treteknikk / kreativt tre
 • Duodje
 • Vaskeri
 • Transport
 • Renhold
 • Resepsjon