Vi har ansvaret for drift av industriterminalen på Drag ved internasjonale anløp (ISPS), daglig drift av Drag industriterminal og Drag gjestebrygge på oppdrag for Tysfjord kommune. Avtale om bruk og betingelser gjøres med oss på forhånd. 

Informasjon om kai:

Den kommunale industrikaia Drag stod ferdig i oktober 2013.
Utforming av kai og manøvreringsområde med følgende krav til dybde (LAT) ved kai og i manøvringsområde = 8,5 – 9,0 meter. Kaia er 62 meter lang og 15 meter bred.
Den gamle delen er dimensjonert for en nyttelast på 20 kN7M2 (2 tonn/m2).
Den nye delen er dimensjonert for en nyttelast på 40kN/m2 (4 tonn/m2) jevnt fordelt på last og700 kN (70 tonn) punktlast ut fra blandet bruk der det forventes at det i perioder foretas lagring på kaien.

 

Dimensjonerende fartøy:

Det er lagt til grunn at bulkskip med deplasement på 7000 tonn. Lengde (l.o.a) på 113 meter, bredde 16 meter og et dyptgående på 7,5 meter.

 

Pullerlast:

Opp til 10000 tonn: 300kN

Bunnkartlegging / Bottom mapping:

Pris liggetid ved kommunale kaier på Drag:

Bruk av kaianlegget er regulert ved «Prisregulativ og vilkår for bruk av Tysfjord havn» fastsatt den 14.12.2017 og «Reglement for kommunal gjestehavn på Drag», kunngjort ved oppslag ved kaianlegget.

Drag Industrikai: Minste sats kr.120 per døgn + anløpsavgift kr.60

Drag gjestebrygge: 24 timer gratis etter dette kr.750 per døgn (overtredelsesgebyr havn).

Overtredelsesgebyr havn kr.750 per døgn

Havner og kaiområder i Tysfjord:

Informasjon om havner og kaiområder i Tysfjord kommune: Tysfjord Kommune 

Klikk her for Drag Havn – Livestream

Ved å klikke på linken under kan du følge skipstrafikken: www.marinetraffic.com/no/

ISPS – terminal:

Her finner du informasjon om ISPS-terminal