Vi har ansvaret for drift av industriterminalen på Drag ved internasjonale anløp (ISPS), daglig drift av Drag industriterminal og Drag gjestebrygge på oppdrag for Tysfjord kommune. Avtale om bruk og betingelser gjøres med oss på forhånd. 

Havner og kaiområder i Tysfjord:

Informasjon om havner og kaiområder i Tysfjord kommune: Tysfjord Kommune 

Informasjon om kai:

Den kommunale kaia på Drag ble bygd som fiskeriservicekai i 1997/1998. I oktober 2013 stod den «nye» kaia ferdig.
Utforming av kai og manøvreringsområde med følgende krav til dybde (LAT) ved kai og i manøvringsområde = 8,5 – 9,0 meter. Kaia er 62 meter lang og 15 meter bred.
Den gamle delen er dimensjonert for en nyttelast på 20 kN7M2 (2 tonn/m2).
Den nye delen er dimensjonert for en nyttelast på 40kN/m2 (4 tonn/m2) jevnt fordelt på last og700 kN (70 tonn) punktlast ut fra blandet bruk der det forventes at det i perioder foretas lagring på kaien.

 

Dimensjonerende fartøy:

Det er lagt til grunn at bulkskip med deplasement på 7000 tonn. Lengde (l.o.a) på 113 meter, bredde 16 meter og et dyptgående på 7,5 meter.

 

Pullerlast:

Opp til 10000 tonn: 300kN

Bunnkartlegging / Bottom mapping:

Klikk her for Drag Havn – Livestream

Ved å klikke på linken under kan du følge skipstrafikken: www.marinetraffic.com/no/

ISPS – terminal:

Her finner du informasjon om ISPS-terminal