Duodje Instituhtta

Onsdag den 12.10 kl. 11 kommer Tove Kvernmo, Gaup. Tove er veileder i duodji og design, Region Nordland.
Hun vil fortelle om sin jobb, og hvordan hun kan bidra i vårt område.
Seminaret er åpent for alle. Velkommen.
Lokalavisa Nord Salten har skrevet en artikkel om seminaret: http://www.nord-salten.no/no/nyheter/skole/duodje-pa-dagsorden.8659