Duodje revitalisering

Tysfjord ASVO ønsker å bidra til et aktivt duodjemiljø og har derfor åpnet våre dører for alle som har lyst å være med. Vi oppfordrer hver enkelt til å ta med seg sin kunnskap og erfaring inn i et arbeidsmiljø som stimulerer til vekst og egenutvikling. Vi fremmer lokal kompetanse gjennom bruk av lokale veiledere.

Tysfjord ASVO, i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter og duodjeforeninga Duodje Nordlánnda, gjør et løft for å styrke duodje som næring i lule- og pitesamisk område. Prosjektet er støttet av Sametinget og Nordland Fylkeskommune. Árran har tatt arbeidsgiveransvaret for vårt felles duodje prosjekt. Her finner du en oversikt over hva som skjer i regi av prosjektet.

NRK Same Radio har skrevet dette om samarbeidet:
 
 
Lokalavisa Nord Salten har skrevet om dette samarbeidet.
 
 

NRK Same Radio har skreven denne artikkelen om et seminar i regi av prosjektet: