Etiske retningslinjer / Etihkalasj njuolgadusájt

Etiske retningslinjer / Etihkalasj njuolgadusájt for Tysfjord ASVO AS


1. Trusler mot andre / mot en selv godtas ikke – eks trusler mot å skade seg selv for å få den responsen man ønsker

2. Rusmisbruk, alkohol piller godtas ikke

3. For mye informasjon, eks økonomi skal ikke brukes mot andre – utøve makt

4. Man skal ha respekt for den enkelte – for andres interesser og forutsetninger

5. Man skal tenke på språkbruken – hvordan man ordlegger seg i relasjon med andre.

6. Viktig at man hilser, takker – sier hade, eks etter endt arbeidsdag

7. Viktig at man trekker frem det positive – gi ros

8. Ha et positivt humør på jobb – også viktig å gi beskjed om man kan ha en dårligere dag, slik at andre blir bevisst dette.

9. Ta positive og negative signaler

10. Gi konstruktive tilbakemeldinger

11. Vær bevisst din egen rolle, sett nødvendige grenser i jobben

12. Sexpress, seksuell trakassering godtas ikke

13. Man involverer seg ikke følelsesmessig med noen på tiltak

14. I samhandling med andre bør man ikke alltid stå alene, kan være viktig å være flere.

15. Tidsnok på jobb, pauser – dette kan være viktig i forhold til deltakere

Vedtak:

De etiske retningslinjene ble enstemmig vedtatt av styret 14.03.2007