FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. TYSFJORD ASVO bidrar i arbeidet med å realisere FNs bærekraftsmål, og vil spesielt trekke frem:

Bærekraftsmål nr. 3 – god helse og livskvalitet.

Gjennom tilrettelagt arbeid og inkludering bidrar vi til økt livskvalitet for den enkelte.

 

Bærekraftsmål nr. 4 – å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Dette er vår misjon, og sammenfaller med vår formålsparagraf.

Bærekraftsmål nr. 8 – å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

TYSFJORD ASVO bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Bærekraftsmål nr. 17 – å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

TYSFJORD ASVO vil tydeliggjøre dette i sin kommunikasjon med omverden, og søke partnerskap for bærekraftig utvikling.