For unge fra 16 år

Unge fra 16 år (allerede fra høsten de begynner i 10 klasse) har muligheter til å bruke treningslokalet i lag med en voksen. Den voksne må være godkjent av foreldre/foresatte. Den unge skriver under medlemskontrakten i lag med sine foreldre/foresatte.
 
Den unge må ha eget nøkkelkort for å registrere seg i døra, men dette kortet åpner ikke døra. Den voksne må slippe han/hun inn i lokalet etter at han/hun har registrert sitt kort. Den unge får ikke oppholde seg i lokalet alene. Unge som er alene i lokalet kan miste sitt medlemskap.
Lásjmudallamguovdátja nuorra addnijda (nuorap gå 18 jage). Midjij lij diedo boahtám aktu dánna lihpit – ja ij ållessjattuga siegen gut åvdutjis le æjgádijs dåhkkidum.
 
Ij la dát dåhkkidahte
Vierttibihtit iesj åvdåsvásstádusáv válldet tjuovotjit njuolgadusájt. Ep mij sidá dáv fálaldagáv gádodit, valla soajttá dáhpáduvvat jus dille ij bárrána.