For unge fra 16 år

Unge fra 16 år (fra 2. halvår i 10 klasse) har muligheter til å bruke treningslokalet i lag med en voksen. Foreldre/foresatte skal skrive under medlemskontrakten i lag med den unge, og meddele hvem den unge skal trene i lag med (ansvarlig voksen). 
 
Den unge skal ha eget nøkkelkort for å registrere seg i døra, men kortet åpner ikke døra. Han/hun må slippes inn av den ansvarlige voksne som har påtatt seg ansvaret for han/hun. Unge som lar seg slippe inn i lokalet uten en ansvarlig voksen risikerer å miste sitt medlemskap.  
 

Du som slipper inn en ung under 18 år er ansvarlig for den unge. Dere skal ankomme treningssentret sammen, begge skal registrere sitt nøkkelkort. Du må sørge for at den unge ikke blir igjen når du forlater. Unge får ikke oppholde seg i lokalet alene. 

Du må også vite at vedkommende har gyldig medlemskap. Dersom du slipper inn noen som ikke har gyldig medlemskap kan du bli økonomisk ansvarlig. En voksen kan ta med seg en ung, og dette skal være avtalt på forhånd (medlemsregister). 

Vi anmoder våre unge medlemmer (under 18 år) om å forlate lokalet før kl. 21.