For unge fra 16 år

Unge fra 16 år (det året de fyller 16 år eller fra 2. halvår i 10 klasse)*  har muligheter til å bruke treningslokalet i lag med en voksen. Den voksne må være godkjent av foreldre/foresatte. Foreldre/foresatte skriver under medlemskontrakten i lag med den unge.
 
Den unge må ha eget nøkkelkort for å registrere seg i døra, men dette kortet åpner ikke døra. Den voksne må slippe han/hun inn i lokalet etter at han/hun har registrert sitt kort. Den unge får ikke oppholde seg i lokalet alene. Unge som er alene i lokalet kan miste sitt medlemskap.
Du som er ung og som lar deg slippe inn uten en ansvarlig voksen risikerer også å bli utestengt. 
 

Du som slipper inn en ung under 18 år (og som ikke kan åpne døren med sitt nøkkelkort) er ansvarlig for den unge. Dere skal ankomme treningssentret sammen, og begge skal registrere sitt nøkkelkort. Du må også vite at vedkommende har gyldig medlemskap. Dersom du slipper inn noen som ikke har gyldig medlemskap kan du bli økonomisk ansvarlig. Vi anbefaler ingen å ta med seg flere enn de klare å ta ansvar for, helst bare en.

*høsten 2021 har elever i 10 klasse fått tilgang på treningssentret, men dette vil ikke bli videreført. 

Lásjmudallamguovdátja nuorra addnijda (nuorap gå 18 jage). Midjij lij diedo boahtám aktu dánna lihpit – ja ij ållessjattuga siegen gut åvdutjis le æjgádijs dåhkkidum.