Giellakafeaj / språkkafe

Mij ásadip giellakáfeav skåvlån dourastaga 21.03.2013 kl. 11.30 – 13.30.
Ulmme I æjvvalit nuppe buolvaj ja hávsskudallat ja sámástit.
Kafea I duodjelanján nuppát etásjan. Kadean ehpit dárbaha majdik mákset :-).

Torsdag den 21.03.2013 arrangerer Drag skole, klasse 1S, 2S og 3S språkkafe fra kl. 11.30 – 13.03.
Målet er at generasjoner treffes og har det trivelig i lag og prater samisk.
Kafeen er i duodjerommet i andre etasje.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Drag skole og Tysfjord ASVO.