Nye smittevernregler ved gjenåpning av treningssenter

Åpningstid fra 23.06.20: Mandag – Fredag fra kl. 12.00 – 24.00. Oppdatert åpningstid finner du her

Gjenåpningen av treningssentret stiller krav til at våre medlemmer følger smittevernreglene og legger til rette for smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Minste avtaletid er en måned.

 –

Smittevernregler på treningssentre:

  • Du kan har kun adgang til senteret hvis du er helt symptomfri.
  • Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Vis hensyn hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet. Vær oppmerksom på oppmerking på gulv.
  • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening eller bruk håndsprit. Unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, det er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • God apparat- og utstyrshygiene – husk å desinfisere utstyr etter bruk. I lokalet finner du kluter og flasker med desinfeksjonsmidler (D10). Spray på klut og tørk av. Utstyr som ikke kan rengjøres tilfredsstillende er tatt ut av lokalet.

Spesielt om bruk av speilsalen:

  • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av sykler og step-kasser etter bruk. I lokalet finner du kluter og flasker med desinfeksjonsmidler (D10). Spray på klut og tørk av.
  • Ved dans/yoga/lign. skal gulvet desinfiseres etter bruk. Spray D10 på en ren mopp, mopp gulvflaten og legg den skitne moppen i plastpose for skitne mopper.

Spesielt om rengjøring før og etter trening i avtalte kohort, helg:

Lokalet må rengjøres før og etter bruk, både gulv og gripeflater. Spray D10 på en ren mopp, mopp gulvflaten og legg den skitne moppen i plastpose for skitne mopper. Spray D10 på klut og tørk av.

Alle medlemmene skal ha gyldig medlemskap og bruke kortet sitt i inngangsdøra. Det er fremdeles ikke lov å slippe andre personer i lokalet, dette er særlig viktig med tanke på det ansvar som pålegges hver enkelt og smittesporing. Alle som deltar på gruppetrening må registrere seg hos instruktør.

Hvis du tilhører risikogruppen anbefaler vi at du ta kontakt med din fastlege for medisinske råd.

Dersom vi må blir pålagt å stenge lokalet av nasjonale / lokale myndigheter vil begrunnelsen være avgjørende for om vi dekker tapet til medlemmet eller ikke.

Vi ønsker alle velkommen tilbake og ber dere tar ansvar for hverandre.

Beate Ráhka-Knutsen
Bæjválasj jådediddje / daglig leder
Tysfjord ASVO AS