Gravering i tre/horn

Tysfjord ASVO arrangerer grunnkurs i gravering i tre og horn med duodjar Mattias Harr.
 
På kursen vil deltakerne få lage sine egne verktøy og lære seg å gravere både i tre og horn.
Vi skal gå igjennom verktøy, tekniker og tradisjoner innom samisk garraduodje.
 
Oppstart:
Tirsdag den 12.1.2016 fra kl. 10 – 17.
Tirsdager i ukene: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
I tillegg vil det underveis bli avtalt en lørdag.
 
Kursavgift:
Kr. 500 + materiell
Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland Fylkeskommune
 
Kniv laget av A.Paulsen. Foto: B.Rahka-Knutsen
Mattias Harr.
Foto:L.T.Kintel
 Kursleder Mattias Harr presenterer seg slik:
«Mattias Harr har væxt upp i en sløjdande familj med Addja som størsta sløjdarførebild. Efter att ha gått på samernas utbildningscentrum 2005-2007 och studerat under «mæstarna» så har han i olika kapacitet sløjdat och de senaste åren i kontinuerligt haft utstællningar runt om i Sverige och Norge, bland annat på Drag sommaren 2014.
Man kan se en del av hans alster och hålla koll på utstællningsschemat påwww.árbi.se ellerwww.facebook.com/Aerpie/»