Helse-kosthold-trening

Folkehelse

I 2011 fokuserte vi mest på de mulighetene treningssentret kunne gi med gruppetreninger og personlig veiledning.
I 2012 fokuserer vi på folkehelse. I samarbeid med Arran Lulesamisk senter arrangerer vi flere miniseminarer om folkehelse generelt og forebygging av livsstilsykdommer.
Miniseminarene holdes av Fred Andersen, rådgiver på Arran Lulesamisk senter (tidligere kommunelege i Steigen).
Seminarene er åpent for alle og annonseres på vår hjemmeside / facebook / oppslag / Lokalavisa Nord Salten.
Mandag den 17.9.2012 kl. 18 – 19
Folkehelse. Hjerte / karsykdommer.
Helseopplysninger om hjerte / karsykdommer.
Torsdag 24.5.2012 kl. 14 – 15
Folkehelse. Røyking og helserisiko
Fred Andersen vil også gå igjennom metoder for røykeavvenning.
Onsdag den 12.4.2012 kl. 12 – 13
Fred Andersen snakker om historikk, definisjoner av folkehelse, lovgrunnlaget, skillet mellom helsefremmende / sykdomsforebyggende arbeid på den ene siden og kurativ behandling på den andre siden, samfunnsmedisinens rolle og organisering av folkehelsearbeidet. Han setter også folkehelse inn i et helhetlig perspektiv i forhold til behandling av sykdom og skade.
Mineralløpet 2012
Inspirert av vårt fokus på helse og trening arrangerte vårt APS-team Mineralløpet 2012 den 15.9.2012 på Geologiens Dag, på Drag.
Arrangementet er omtalt som en del av programmet på Geologiens Dag: http://www.geologi.no/cgi-bin/geologi/imaker?id=7211