Tysfjord ASVO er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle menneskets muligheter. Vår oppgave er å gi personer med en eller annen form for yrkeshemming muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte.
Divtasvuona ASVO le doajmmavidnudahka NAVan gånnå le oajvveulmmen ulmutjij máhttelisvuodajt åvddånahttet. Mijá doajmma le hárjjidallat ulmutjijt gænna li juokkirik dåjmagahtesvuohta dábálasj barggovirgijda oassálasstet. Viddnudagá ájggomus le dåjmudit barggohárrjijdallamav, práktihkalasj åhpådimev, uvtadimev ja dievnastus bargov. Bargo tjadá sihtap åvdedit oahppam- ja åvddånahttemprosessav juohkka ulmutja lunna.

Tysfjord ASVO er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001

åpningstider/rahpamájge: 

man/mán – fre/bierj 8 – 15

Bruk av kamera

Vi har kamera i nærheten av alle våre inngangspartiet. Kameraet er en del av våre sikkerhetsrutiner for bruk av lokaler.