“Hvorfor er det fjell i Tysfjord? – og andre steinviktige spørsmål …”

Mandag den 4. Juni 2012 kl. 12.00 kommer Ulv Holbye og holder seminaret

«Hvorfor er det fjell i Tysfjord? – og andre steinviktige spørsmål…»

Ulv Holbye er tysfjærding av fødsel. Han utforsker grotter og lurer på hvordan de ble til. Også på overflaten regner han seg som «høytfungerende geo-amatør».