ISPS – terminal / terminalla. NOTYF-0001

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

På oppdrag fra Tysfjord kommune driver vi den kommunal kaia på Drag ved internasjonaIe anløp, ISPS – terminal.

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”grey”]

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneterminaler som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneterminaler som omfattes av dette regelverket. (Kystverket 2011).

Dette er arbeidet er forbundet med stort ansvar for ansatte. For å være rustet til oppgaven blir alle vaktet kurset i henhold til ISPS – opplæringen (se kurs).

[/vc_message][vc_column_text]

I 2008 mottok vi den første lastebåten fra internasjonalt farvann.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

Her kan du lese mer om PFSO kurs: https://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havnesikring/Godkjente-kursholdere-for-PFSO-kurs/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]