ISPS – terminal / terminalla. NOTYF-0001

På oppdrag fra Tysfjord kommune driver vi den kommunal kaia på Drag ved internasjonaIe anløp, ISPS – terminal.

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneterminaler som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneterminaler som omfattes av dette regelverket. (Kystverket 2011).

Dette er arbeidet er forbundet med stort ansvar for ansatte. For å være rustet til oppgaven blir alle vaktet kurset i henhold til ISPS – opplæringen (se kurs).
I 2008 mottok vi den første lastebåten fra internasjonalt farvann.

Her kan du lese mer om PFSO kurs: https://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havnesikring/Godkjente-kursholdere-for-PFSO-kurs/