Kontroll

Kontroll av treningssenter/speilsal
 
Dette er et ubetjent treningssenter hvor kun medlemmer har adgang. For å komme inn i lokalet brukes personlig nøkkelkort.
Leder av gruppetreninger kan slippe inn personer som skal delta på gruppetrening. Disse er pliktig å forlate lokalet når treninga er ferdig.
 
 
Tysfjord ASVO gjennomfører uanmeldte kontroller:
 
• Kontrolløren(e) skal ha en id brikke som bekrefter at han/hun er informert om bedriftens HMS rutiner.
• Kontrolløren(e) skal bruke sitt nøkkelkort for intern verifisering.
• Kontrolløren(e) skal opptre høflig og respektfullt. Kontrollør kan svare på spørsmål, men skal ikke ta initiativ til personlig dialog.
• Kontrollør kan gi felles informasjon.
• Kontrollør kan spørre om ditt navn for å sjekke mot medlemslister.
• Kontrolløren skriver ned hvor mange personer som er i lokalet på kontrolltidspunktet.
• Kontrolløren skriver ned navn på de som oppholder seg ulovlig i lokalet. Dersom du blir tatt i kontroll vil du bli kontaktet av daglig leder i etterkant.
• Kontrolløren kan også skrive ned andre forhold som legges frem for daglig leder i etterkant.
 
I lokalet er det også informasjon om klageadgang på Tysfjord ASVO. Denne finnes også på vår hjemmeside www.tysfjordasvo.no
 
Vi har behov for å gjennomføre kontroller og ber våre kunder respektere det.
 
Daglig leder
Lásjmudallamlanjá / spiedjillanjá dárkestibme
 
Lásjmudallamguovdásj ij la dievnastum ja dåssju sebrulattja bessi sisi. Persåvnålasj tjåvdakårtåv viertti adnet sisi besatjit. Juogoslásjmudallama jådediddje máhttá ulmutjijt sisi luojttet gå la juogoslásjmudallam. Da hæhttuji huodnahav vas guodet gå lásjmudallam nåhkå.
 
 
Tysfjord ASVO tjadát diededik dárkestimev:
 
• Dárkastiddje galggá identifikasjåvnåv adnet majt duodas sån diehtá viddnudagá HMS rutijnaj birra.
• Dárkastiddje galggá ietjas tjåvdakårtåv adnet sisŋeldis duodastibmáj.
• Dárkastiddje galggá liehket væhttsá ja buorak láhkáj dárkestimev tjadádit. Bærrájgæhttje máhttá gatjálvisájt vásstedit, valla ij galga iesj persåvnålasj ságastallamav álgadit.
• Dárkastiddje máhttá aktisasj diedojt vaddet.
• Dárkastiddje máhttá namáv jæsskot navti vaj bæssá sebrulasjlista vuossti dav duodastit.
• Dárkastiddje tjáles galla persåvnå huodnahin li gå bærrájgæhttjamin la.
• Dárkastiddje tjáles namájt dajda gudi huodnahin loabe dagi li. Bæjválasj jådediddje aktijvuodav válldá sijájn maŋŋela.
• Dárkastiddje máhttá aj tjálestit ietjá vidjurij birra majt bæjválasj jådediddjáj maŋŋela diedet.
 
 
Huodnahin li aj diedo gujddimvejulasjvuodaj birra Tysfjord ASVO:n. Dáv aj gávna mijá næhttabielen www.tysfjordasvo.no
 
 
Miján la dárbbo bærrájgæhttjamav tjadádit ja ádnop mijá oasste dáv vieledi.
 
 
Bæjválasj jådediddje