Kurs / Kurrsa

Eksterne kurs / Kurrsa – ålgoldis

ISPS – opplæring / ISPS – åhpadibme

 

The International Ship and Port facility Security code (ISPS-koden) skal implementeres på flyttbare boreinstallasjoner, skip i internasjonal fart, samt hos terminaler som betjener slike skip. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle hendelser mot maritim transportsektor.

 

KURSINNHOLD: ISPS regelverket ombord og i havner. Myndighetenes nasjonale føringer og norske forskrifter. Trusselidentifisering og respons. Metoder for søk. Metoder som kan benyttes for å omgå security tiltak. Case-oppgaver.

 
 

E-borger (enkel dataopplæring) / (álgges dataåhpadibme)

 

eBorger består av opplæring og en eBorger – test du kan ta hjemmefra. Du kan gjennomføre opplæringen som selvstudium, og det finnes opplæringsmateriell både som bøker og CD-ROM, eller som opplæring på Internett. Testen følger med uansett hvilken opplæring du velger, og den tar du når du føler at du er klar for det.
 

Dette vil du lære: Enkel innføring om datamaskinen.Enkel tekstbehandling og utskrift. Sende og motta e-post.Gå ut i verden på Internett. Finn oppdaterte rutetider, tv-programmer, billetter, nett­banken, informasjon om dine hobbyer, slekt og venner, etc.

Interne kurs / Kurrsa – sisñálasj

 
  • HMS – helse/miljø/sikkerhet / varresvuohta,hælsso/birás/oaggásvuohta
  • Førstehjelp / Álggoviehkke
  • Praktisk økonomi / Persåvnnålasj ruhtadille/ekonomija
  • Ulike produksjonskurs av kortere varighet (1 – 2 dager) / Dout dát oanes buvtadibmekurssa ( 1 – 2 biejve. Annonseres / Almodum.