Informasjon om kvalitetsprinsippene:

Kvalitetsprinsipp: Hva det fokuseres på: (Dimensjon)
1 Lederskap Formål, visjon og kvalitetspolitikk
Kommunikasjon
Årlig planlegging
Bidrag til samfunnet
2 Ansatte Personal ledelse
Kvalifikasjoner og ansattes utvikling
Ansattes medvirkning og motivasjon
3 Rettigheter Rettigheter og plikter
Selvbestemmelse
4 Etikk Politikk om etikk
Roller og ansvar
5 Partnerskap Samarbeid i tjenesteleveranser
6 Deltakelse Brukermedvirkning
Egenkraftmobilisering (empowerment) av bruker
7 Individfokus Kartlegging av kunden / brukers krav
Individuell planlegging
8 Helhetstanke Leveranseprosessen
Sammenhengende tjenester
Helhetlig tilnærming
9 Resultatfokus Måling av resultater
Evaluering av resultater
Rapportering av resultater
10 Kontinuerlig forbedring System for kontinuerlig forbedring. (Kvalitetssirkelen)
Innovasjon

Her finner du mer informasjon om Equass. http://www.equass.no/