Lærebedrift for lærlinger / lærekandidater

Tysfjord ASVO er godkjent som lærebedrift i vaskerifag.

Vaskerifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Samarbeid med opplæringskontor

Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten, FOKLO. Opplæringskontoret gir bedriften støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet.

FOKLO har laget en side hvor du som er lærling finner informasjon.

Det er i prinsippet du selv som må være aktiv for å få læreplass. Bedriftene velger selv hvem de vil ta inn som lærling/lærekandidat, derfor bør du gjøre det enklere for bedriften å velge nettopp deg. Her finner du mer nyttig informasjon fra Nordland Fylkeskommune.

Læreplanverket

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Her kan du lese mer om hvordan man blir godkjent som lærebedrift.