Lærebedrift for lærlinger / lærekandidater

Tysfjord ASVO er godkjent som lærebedrift i vaskerifag.

Vaskerifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Samarbeid med opplæringskontor

Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Nord Salten opplæringskontor. Opplæringskontoret gir bedriften støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet.

Det er i prinsippet du selv som må være aktiv for å få læreplass. Bedriftene velger selv hvem de vil ta inn som lærling/lærekandidat, derfor bør du gjøre det enklere for bedriften å velge nettopp deg. Her finner du mer nyttig informasjon fra Nordland Fylkeskommune.

Læreplanverket

 

Her kan du lese mer om hvordan bedriften blir godkjent som lærebedrift.