Tysfjord Vest

«Thi Tysfjord skiller landet, kløver det i to;
østre del er fjelland, lavland venstre.
I østre del av fjorden er du nødt at ro,
i vestre veier, du kan gaa og mestre.
 
Ved Herrøyviken moder Vestfjord sterk og brav
føder Vestre Tysfjords vakre lavland.
Og landet ligner mor sin, bølger som et hav
med bakker, berg og blanke vand, – et havland»
 

Foto: P.A.Rahka

Samarbeid med Tysfjord kommune.
 
Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Tysfjord kommune om å samle inn og registrere samiske stedsnavn. Disse skal også innrapporteres til statens kartverk. Arbeidet er også tilpasset kommunens kulturminneplan