«Thi Tysfjord skiller landet, kløver det i to;
østre del er fjelland, lavland venstre.
I østre del av fjorden er du nødt at ro,
i vestre veier, du kan gaa og mestre.
 
Ved Herrøyviken moder Vestfjord sterk og brav
føder Vestre Tysfjords vakre lavland.
Og landet ligner mor sin, bølger som et hav
med bakker, berg og blanke vand, – et havland»
 
Fra Tysfjords Trompet
Tysfjords Trompet.
Haldor A. Jenssen (1980-1947) var sogneprest i Tysfjord fra 1914 til 1935. Det sies at han var lei seg for at Peter Dass ikke hadde nevnt Tysfjord i sin Nordlands Trompet, og skrev derfor Tysfjords Trompet. Tysfjords Trompet er et vakkert dikt om Tysfjord. Gjennom mer enn tusen vers beskriver han Tysfjord. (Utgiver: Forlaget Nord – sept.1997)
Samarbeid med Tysfjord kommune.
Tysfjord ASVO har inngått et samarbeid med Tysfjord kommune om å samle inn og registrere samiske stedsnavn. Disse skal også innrapporteres til statens kartverk. Arbeidet er også tilpasset kommunens kulturminneplan