Akkasokka / Áhkkasågge

På vestsiden av Kjærfjellet, ved bredden av Kilvatnet, ligger gården Akkasokka, som er norsk skrivemåte for Áhkkasågge. Stedsnavnet Akkasokka er godkjent som stedsnavn. Det er definert som norsk navn, men navnet gir mening bare på samisk.

Akkasokka ligger ved Kilvannet og var en del av gården Nevervik til 1917, da Lars Larsen, Kjær kjøpte stedet og det ble skilt ut som eget bruk, men solgt videre i 1923. Akkasokka har gjennom hele sin kjente historie hatt samisk bosetning.

På svensk side finnes fjellmassivet Akka, en del av Lapponia, Lapplands världsarv. Den lulesamiske skrivemåten er áhkká. Om Akka og Akkastugorna heter det «Áhkká – gumman eller gudinnan i samisk tro». Endelsen áhkka finner man i personnavn i samisk mytologi, der urmor er Maadteraahka. De samiske gudinnene heter Uksaahka, Juoksaahka og Saaraahka. Akka er også omtalt som dronning.

I lulesamisk norsk ordbok, (Kintel, 2010) forklares áhkká som kone og hustru, men det er også brukt i ærverdig form som i Matheráhkka/urmor og andre gudinner. Endelsen på stedsnavnet Akkasokka, -sokka skrives på lulesamisk sågge eller såkken, som betyr den innerste plassen/delen el. lign. (i en seng, fjord osv.); såkken oadet = sove innerst (nærmest veggen). Akkasokka ligger i ei lita vik/bukt i Kilvatnet, dvs såkken, bak ryggen på áhkka, dvs Kjærfjellet/Tjærrovárre. Det er nokså bratt ned fra Kjærfjellet til Kilvatnet.

Innerst i Kilvatnet er ei lita bukt kloss inntil foten av Kjærfjellets vestside, se kartutsnitt. Kjærfjellet er dominant i dette lavfjellsområdet og har sin bratteste side ned mot den innerste vika/bukta i Kilvatnet. Et slikt fjell kan også kalles áhkka. En stedsangivelse blir dermed áhkkasåggen, som kan oversettes med «bukta/vika bak fjellet rygg».

Ragnhild Lien. 2016.

Gammen i Akkasokka.

Kartverkets stedsnavnregister, Akkasokka

Kilder:

Kartverket. Tysfjord vestside. Norgeskart.no. Kart. 2016.http://www.norgeskart.no/#12/544691/7559144

Kintel, Anders. Lulesamisk-norsk ordbok. Sametinget 2010

Lapponia, Lapplands världsarv.Nettartikkel. 2016. http://www.laponia.info/landskapet/platser/akkastugorna-och-akka/