Drag / Ájluokta

Foto: P A Ráhka

Drag har fremtid og vil bli et større sted;

Det ligger fint i Vestre Tysfjords hjerte.

 

.

Fra Tysfjords Trompet. 1933/1997. Halldor A. Jenssen

Dragsvatnan – åpner landskapet, men er relativt grunne. På kartet nedenfor er dybden angitt

“Gæsos – Draget”

Før i tiden dro man båten fra havna på Drag, over Dragseidet, via Dragsvannene til Sagfjorden. Å dra båter etter denne vannveien er en gammel tradisjon som varte i ca 2000 år. Det historiske “draget” er bakgrunnen til stedsnavnet Drag. Båtdraget medførte at ferden rundt Hamarøy ble betydelig forkortet.

Drag skole har med bakgrunn i denne tradisjonen etablert “Gæsos – Draget” – et skoleprosjekt ved Drag ungdomsskole. Prosjektets finalefase går ut på at elevene drar båten, en kjeks, opp til Hamnvannet ved Drag skole. Dette gjøres på gammelt vis, ved å legge stokker under båten, slik at den blir lett å dra/skyve fremover. Ferden videre går over Dragsvannene, over E6 til Varpvannet og videre ned til Sagfjorden på Hamarøy.

Kilde: Drag skole