Kvannkjosen

Kvannkjosen ligger ved Kilvatnet. Gården ble skilt ut fra Kjær i 1862. Kvann på lulesamisk er båsskå.

Ragnhild Lien, 2016.

Inger og John i Kvannkjosen sammen med gjester, Inger Ellingsen til høyre.

.

Siste beboerne ved Kvannvannet, Agnes og Alf Fagernes. De flyttet på slutten av 50-tallet til Sula ved Ålesund.