Nevervik / Biesseluokta

Gnr. 62 Nevervik ligger ved Tysfjordens vestre bredd. I sør grenser gården mot Kjær vestre ved Neverviknesset, mens grensa mot Rørvik i nord går ved Furuneset og Litvannet. Innenfor gårdens grenser finner vi plassene Nevervik nede ved fjorden og Akkasokka oppe ved Kilvannet.
Gårdsnavnet Nevervik kan utledes fra lokal ressurstilgang på bjørkenever, biesse på samisk, derav navnet Biesseluokta (luokta = vik). Tidligere skriveformer er Nefferuig 1667, Næfervig 1723, og Nævervik ca 1800- 1950.
Jordsmonnet i Nevervik består av mineraljord fra isavleiring og annen forvitring, og delvis innslag med organisk jord. Gården regnes derfor for å ha middels bonitet.
Ragnhild Lien, 2016.

NEVERVIK brevhus, i Tysfjord herred, Nordland fylke, under Narvik postkontor., ble opprettet den 1.12.1942. Sirk. 5, 15.2.1943. Brevhuset fikk tilsendt “Kronet posthorn”-stempel i november 1942. (8273) Brevhusstyrer: Gårdbr. og ds.eksp. Haldor Jensen 1.12.1942.

Kilder:

Hassel, Isak Kjerpeset. Tysfjord gårds- og slektshistorie. Nevervik. Tysfjord kommune. lastet 2016.