Rørvik / Ràluokta

Skrivemåter i gamle kilder: Røruig, Røeruig 1661. Qvigstad: Rà-luokta. (samisk). Betyr stenete terreng, passer godt med sjøbotnen. Når man kommer til Rørvik ved lavvann, ser man et stort steinete område utenfor Osen / Finnosen. Det kan være dette som har gitt Rørvik sitt navn.

Gården Rørvik er ei gammel finnerydning med tradisjoner langt tilbake i vår historie. Plassen ble første gang nevnt i kildene i 1559, da Erik Siulson og Erik Larsson ble oppført som betalere av den svenske finneskatten. (Tysfjord gårds- og slektshistorie).

Rørvik var å regne som samisk gård frem til 1800-tallet, men fikk etter hvert både norsk og samisk befolkning. (Hassel, lastet 2016). I 1801 i Rørvikmark bodde det fire familier – “Fjældfinner” – som drev med Rensdyr og Fiskeri. En av familien fikk flere barn, en født i Forsåmark, en i Rørvikmark, en i Kjærmark og en på Tømmernes i Hamarøy. (Digitalarkivet, lastet 2016.) Dette viser hvordan hele vestsiden ble brukt av en reindriftsfamilie. Et barnebarn ble senere reindrifter i Kvannkjosen ved Kilvatnet.

I perioden mellom 1770-tallet og 1850- tallet ble de fleste statseide eiendommene i Tysfjord solgt til private aktører. I Rørvik startet denne prosessen med Iver Hansens bygselsinngåelse i 1749. Etter å ha brukt et langt liv til å bygge opp forholdene på gården, ble Iver Hansen Rørvik tildelt kongeskjøte i 1795.

Gården Nevervik var i perioder underlagt Rørvik.

Rørvik gård fungerte som skole frem til 1963. I 1961 skrev Lofotposten denne artikkelen om skolen i Rørvik.

I dag er Rørvik gård fredet og drives av stiftelsen Rørvik gård som eies av Tysfjord kommune. Riksantikvaren sier: Rørvik gård er et komplett gårdsanlegg fra slutten av 1800-tallet og et svært godt eksempel på nordnorsk kystkultur. (Riksantikvaren. Lastet 2016).

Ragnhild Lien, 2016.

Rørvik betyr stenete terreng, passer godt med sjøbotnen.  (Google Earth)

.

Rørvik gård 2016, familiedag. Foto: Ragnhild Lien.Kilder:

Digitalarkivet. Folketellingen 1801. Rørvik. Arkivverket. 2016.

Nielssen, Alf Ragnar. Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. IV. Fra steinalderen til 1700-tallet. Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord kommuner. 1990.

Hassel, Isak Kjerpeset. Tysfjord gårds- og slektshistorie. Rørvik. Tysfjord kommune. lastet 2016.

Tysfjord kommune. Nettpublikasjon. Lastet 2016. https://www.tysfjord.kommune.no/roervik-gaard.325120.no.html

Riksantikvaren. Kystgården Rørvik gård fredet. 2008. http://www.riksantikvaren.no/Fredning/Fredninger/2011/Kystgaarden-Roervik-gaard-i-Tysfjord-fredet