Storvik / Stuorluokta

Storvik var en ubebodd del av Kjær. I siste del av 1860-tallet og ble Storvik ryddet som husmannsplass, og var i 1865 bebodd av familien Peder Mathiasen og Secilia Andreasdatter. I årene som fulgte kom også Elias Hansen med familie som husmenn. Inntekta til Storvikfolket, kom via fiske og jordbruk. Elias var også skomaker og slik bidro til servicenæringen på vestsiden.

Storvik ble skylddelt i 1885, da Melkior Pedersen, sønn av husmann Peder Mathiasen, kjøpte Storvik fra Larsen-brødrene på Kjær for 500,- kr. Han drev bruket til slutten av 1890-tallet, da gården ble bygslet videre til Anton Knutsen, Vågan og Kristine Larsen, som var søster av Lars og Simen Larssønner på Kjær. Paret ble i Storvik, bygget videre og ble stamfolk til Storvikslekta, som fortsatt er eiere.

 Ragnhild Lien, 2016.

Foto: Alexander Ráhka Zetlitz