Strompvik / Strummpo

Strummpo – jf rummmbo, område med bratte fjellsider. (Storjord, 1998.) Strompvik ble skilt ut fra bnr. 3 og 5 i 1915. I 1950 sto Helmer Hansen oppført som bruker av eiendommen, som har vært i hans families eie siden. (Hassel, 2010)

Ragnhild Lien, 2016.

 

Kilder:

Hassel, Isak Kjerpeseth. Tysfjord gårds- og slektshistorie. Kjær vestre/Strompvik. Tysfjord kommune. web. 1016. file:///C:/Users/Ragnhild/Downloads/61.%252BKJAER%252BVESTRE%20(9).pdf

Storjord, Torbjørn. Tysfjord Divtasvuodna. Samiske og norske stedsnavn.1998. Árran /Báhko forlag, Drag