Vanntsadievvá i Kjærmarka

Vantssdievvá er blant de nyere samiske stedsnavnene i Kjærmarka / t. Over hele gårdseiendommen, finnes det stedsnavn på samisk, som kan tidfestes til siste 100-150 år. Vantssadievvá fikk ikke norsk navn.

Først på 1900-tallet kom Susanna Andersdotter Koltik til Kjær som oppsitter av gården, sammen med sin mann Peder Andreas Olsen Ráhka. Susanna flyttet sammen med sine foreldre og søsken fra Sør-Kaitum i Gällivare kommune. Der er store myrmarker som samene høstet, som f. eks. multer, kvann og sennegress. På Kjær fant Susanna et lignende område, om enn i langt mindre format enn det hun trolig var vant med. Myrene i Kjærmarka er et rikt multeland, og her finnes sennegressmyrer til ulike formål og andre vekster til formål både for folk og fe. Det var trolig på bakgrunn av tradisjoner fra sin barndoms marker, hun fikk fraktet en båt til Kjærmarka, noe som ikke var vanlig i dette området. Båten ble plassert med kjølen i været på toppen av en haug med god utsikt over sentrale myrer og kulturmarker. Herfra kunne hun ha god oversikt over ressursene i størstedelen av Kjærmarka. Susannas døtre lærte å høste og utnytte ressursene i sitt landskap. En ble spesialist i å finne multer i små lysninger i skogen, skogsgrensene og dalsøkk. En annen fant seg best til rette på de åpne myrene. Haugen der båten ble plassert, har fra den tid hatt navnet Vantsadievvá (båthaugen), selv om båten nå er overtatt av naturen. Den nærmeste myra er Áhkkojiegge, bestemor si myr, den myra hvor ingen andre plukket multer så lenge Susanna levde.

Rester etter båten så jeg ennå etter at jeg ble voksen, men forstod ikke at det var viktig å dokumentere det ved foto eller samle rester for videre bevaring.

Ragnhild Lien, 2016.

 

 

 

I boka «Laponia Lapplands världsarv» av Inga-Maria Mulk, utgitt av Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, fant jeg bilde av en båt som var plassert i terrenget.

Båten i Vantssadievvá var ikke bygget så høyt som dette, men hvilte på bakken. Båten på bildet finnes på Njallasuoloj i elva Vuojatädno i Padjelenta. Under denne oppbevarte de fiskeredskap. Slike små båter har i lang tid vært i bruk på denne måten i Sverige. Bildet ble tatt av Kate Kärrberg.