Tysfjord ASVO har som ett av sine mål å bidra til ei positiv utvikling av vårt nærområde. I de senere årene har vi også satset på trening og folkehelse.

Vi har i samarbeid med dansepedagog Tonje Marie Jakobsen etablert tilbudet «Lett på tå». «Lett på tå» tilbyr fysisk aktivitet til barn og unge en gang per uke fra speilsalen på Tysfjord ASVO. For gruppe og tidspunkt se nedenfor.

All deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anbefaler at alle deltakerne er forsikret.

Pris per elev kr. 1.600 per semester. Søskenmoderasjon fra barn 2 er 30%.

Danseundervisningen følger skoleruta.

For spørsmål ta kontakt med Tonje Marie Jakobsen tlf. 41444294

PROGRAM

SMÅTROLL: Mandag: 17.00 – 17.45

Denne timen er for de minste barna. Mest mulig innlæring skjer gjennom lek. Vi leker oss gjennom kroppsdeler, ledd, balanse, koordinasjon, tid, former og størrelser. Det kreative står i fokus og mest mulig av bevegelsesmaterialet skal produseres av barna.

Etterhvert blir mer fokus på teknikk, balanse og koordinasjonstrening, men hovedtyngden er fortsatt på det kreative hos barna.

GRUPPE 1: Mandag: 17.45 – 18.45

Her blir det mer fokus på det dansetekniske enn de yngre gruppene, timen har fast mønster med øvelser som følger elevene gjennom hele semestre. Det vil fortsatt være kreative oppgaver, og deltakerne er delaktige i koreografier vi jobber med mot forestillinger.

REGLEMENT «LETT PÅ TÅ»

  1. Barna må møte presis til undervisningen. Ved sykdom eller annet fravær må det gis beskjed til lærer. Barna får ikke denne timen tilbake.
  2. «Lett på tå» følger kommunenes skolerute.
  3. Barn som er påmeldt ved skolen beholder sin plass til man skriftlig, pr. mail eller brev fra foresatte sier opp plassen sin.
  4. Plassen er bindende for 1 år av gangen.
  5. Årsavgiften deles opp i 2 betalinger, 1 faktura pr. semester.
  6. Dersom lærer er syk blir det gitt beskjed på SMS. Overskrider dette fraværet 3t. vil elevene få tilbake tiden sin etter avtale med foreldre. Blir lærer sykemeldt over tid og man ikke får satt inn vikar, tilbakebetales gjenstående beløp av kontingenten (ber.).
  7. All deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anbefaler at alle deltakerne er forsikret.
Her finner du søknadsskjema og reglement.