Lokale mineraler som råvarer i produksjon

Vi har kjøpt to komplette steinsliperanlegg. Det betyr at vi kan produsere lokale smykkesteiner, for eksempel en “Stetindsmykkestein”.

Torsdag 31.5.2012

Kl. 9 – 15

Workshop: steinsliping.

Veileder: Charles Granmo

Fredag 1.6.2012

Kl. 9 – 15

Workshop: steinsliping.

Veileder: Charles Granmo

For å følge opp vår mineralske interesse arrangerer vi også seminaret .«Hvorfor er det fjell i Tysfjord? – og andre steinviktige spørsmål…» av Ulv Holbye, mandag den 4. Juni 2012 kl. 12.00.

Ulv Holbye er tysfjærding av fødsel. Han utforsker grotter og lurer på hvordan de ble til. Også på overflaten regner han seg som «høytfungerende geo-amatør».