Lulesamisk språkprosjekt

Prosjektet «vi prater samisk sammen – og på tvers av generasjonene» er et språkprosjekt som har til hensikt å fremme lulesamisk – særlig muntlig.

Tysfjord ASVO fremmer samisk språk og kultur gjennom samiske kulturdagerjennom dette, kurs og seminarer. Vi skilter på samisk og bruker samisk på vår hjemmeside. Vi har også flere som deltar og har deltatt på samiskkurs på Arran.

Vi legger til rette for å bruke samisk i produksjon – spesielt innenfor duodje. For å gjøre det lettere å bruke samiske ord og begreper har laget en presentasjon av duodjeord. Denne er elektronisk, den er lett å utvide og redigere. Den er tilgjengelig i våre produksjonslokaler.

Gjennom dette prosjektet gis vi muligheter til å intensivere vår språksatsing. I regi av prosjektet etablerer vi ulike språkarenaer, både til barn og voksne. Erfaringer fra prosjektet vil være nyttig i vårt arbeidet med å fremme lulesamisk.

Prosjektet er finansiert av Sametinget.