Mål / Ulmme

Tysfjord ASVO skal være en god samarbeidspartner for NAV eller andre i vårt område som har behov for et tilrettelagt arbeids – og opplæringstilbud.

Tysfjord ASVO skal være en foretrukket samarbeidspartner for lokalt næringsliv/institusjoner og Hábmera suohkan – Hamarøy kommune.

Tysfjord ASVO skal bidra til ei positiv utvikling av vårt nærområde.