På oppdrag for HRS (Hålogaland Ressurs Selskap) driver vi Miljøstasjonen i Tysfjord, Kjøpsvik. Her finner du våre åpningstider