Miljøstasjon Kjøpsvik

På oppdrag for HRS (Hålogaland Ressurs Selskap) driver vi miljøstasjonen i Kjøpsvik.
Her finner du våre åpningstider