Min bedrift og markedet

Produkt og markedsføring.

Tysfjord ASVO har inngått ett samarbeid med Blått Blikk media om å sette fokus på næringsutvikling og entreprenørskap i et bolystperspektiv.

Blått Blikk media ved Wenche Pedersen kommer hit for å avholde tre miniseminarer for kvinner (og menn) i vårt område som har eller planlegger å starte egen virksomhet og andre interesserte. Det første seminaret ble arrangert arrangeres den 13. Juni 2012 og omhandlet lokalt engasjement og lokale muligheter.

Det andre seminaret arrangeres 5. oktober 2012.

Tema: Min bedrift og markedet. Produkt og markedsføring.

Kl. 09.00 Fortellingen om min bedrift Blått Blikk media AS.

  • Idèen, visjonen, drømmene, planlegginga, oppstarten, hverdagen, utfordringene, pengene, livet

Kl. 11.00 Suksess og fiasko

  • Hva er det viktig å tenke på når man skal starte egen bedrift – vi deler kunnskap og erfaringer
  • Hvem er det som kan hjelpe oss
  • Betydninga av gode nettverk og samarbeid

Kl. 13.00 Marked og kommunikasjon

  • Salg – markedsføring
  • Bruk av sosiale medier

Kort om Wenche Pedersen daglig leder i Blått Blikk media.

  • Daglig leder i egen bedrift – kommunikasjonsbyrået Blått Blikk media AS som er medlem i Hermetikken Kulturæringshage og Kirkenes Næringshage; jobber i hele landet, men mest i Nord-Norge. Jobber mye med mediehåndtering, medietrening, presentasjonsteknikk retorikk, mentor, innleder om kommunikasjon og ledelse, prosjektleder, møteleder.
  • Bakgrunn som journalist, kommunikasjonsrådgiver/sjef, fylkesrådmann i Finnmark fra 1999-2006; jobbet i privat næringsliv siden 2007.
  • Diverse styreverv gjennom årene; Posten Norge, Helse Nord, leder i styret i Varanger Museum, medlem i styret i Norges Golfforbund, leder i Vadsø Næringsforening med mer.
  • Bryr mæ veldig om utvikling av lokalsamfunn; at vi skal kunne leve det gode liv i nord og bruke menneskene på en måte som gjør at vi tar vare på lokale verdier, tradisjon og erfaring blandet med tro på framtida og utvikling av ny kompetanse – bruke ressursene i nord for å skape nye spennende arbeidsplasser fro vår ungdom og andre som vil flytte nordover.