Mineralløpet / Minerállaviehkam

Beskrivelse av Mineralløpet

Mineralløpet arrangeres på Drag. Stedet har en mer enn 100 år gammel gruvehistorie og ligger i et svært attraktivt geologisk område. Mineralløpet er et løp på ca. 8 km. 5 km. av løypetraseen går på asfalt og ca. 3 km. går på grusvei. Løpet starter på Tysfjord ASVO. Det går rundt Nordnesbukta og opp mot Grønnholla (banen), følger øverveien til Lapplægeret og følger RV827 tilbake til Tysfjord ASVO. Vi gjør oppmerksom på at ca 2 km av løypa langs RV827 er uten gang -og sykkelsti.

Løypetraseen går i industrihistoriske omgivelser, med gruver på «alle» kanter.

Minerállaviehkama gåvådus

Minerállaviehkam ásaduvvá Ájluovtan. Danna le ienebuv gå 100 jage gruvvohiståvrrå, ja geologalattjat la Ájluokta viehka miellagiddis duobddágin. Minerállaviehkam la gávtse kilomehtera guhka viegos. Vihtta kilomehtera viegadagás la asfálltarahte ja gålmmå kilomehtera sjárrarahte. Viehkam álggá Tysfjord ASVO:n, dassta Nordnesa guovlluj ja suores Grønnhollaj. Dassta tjuovvu badjerahtev Vuomátjij ja dassta vas RV 827 milta ASVO:j. Mujttádahttep guokta kilomehtera RV827 milta ij la vádtsem- ja syhkalbálges.

Viegadahka le industrijjahiståvrålasj birrusijn, gruvvo «juohkka» guovlojn.

Alle kan delta i Mineralløpet/Minerállaviehkam.

Deltakere kan gå/løpe/sykle/sparke/eller annen ikke motorisert ferdsel. Du kan starte etter at du er registrert. Ingen aldersgrense. Dersom deltaker er under 18 år må foreldre/foresatte signere ved påmelding for at deltakelse skjer på eget ansvar.

Påmelding/registrering og betaling av deltakeravgift gjøres løpsdagen. Alle deltakere er med i trekning av premier. Vi oppfordrer alle til å betale med kort.

Miniralløpet (barneløp)

I samarbeid med Drag IL arrangerer vi også Miniralløpet for barn. Årets miniralløp er todelt, en fellesstart uten tid (rundt ASVO) og en fellesstart med tid (rundt fotballbanen). Påmelding ved oppmøte. Ingen deltakeravgift. Alle får medaljer ved målgang.

 

Gjennom å arrangere løpet på Geologiens Dag er vi også med på et landsomfattende arrangement som har til hensikt å sette fokus på geologi.

Vi tjuvstarter arrangementet dagen før med Mineralløpsforedrag kl. 12 i våre lokaler. Tema og foredragsholder fremgår av program.