2019 – Mineralløpet / Minerállaviehkam

Program fredag 06.09.2019

Kl. 13.00 Mineralløpsforedrag

Årets Mineralløpsforedrag holdes av Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Drag. Han vil snakke om: Helsehus i nye Hamarøy – utvikling av samiske helsetjenester. Varresvuohtaguovdásj ådå Hábmerin – sáme várresvuodafálaldagá åvddånahttem.

 

Velkommen/Buorisboahtem!

 

Program Mineralløpet 2019 (07.09.19)

Kl. 10.45 Sekretariatet åpner. Registrering. Utstilling. Gruvehistorie. Lokale mineraler. Geologiens dag.

Kl. 11.00 Velkommen til årets Mineralløp.

Kl. 11.05 Felles oppvarming med “Lett på tå-gjengen”.­­

Kl. 11.20 Fellesstart Miniralløpet uten tid (ASVO).

Kl. 11.35 Fellesstart Miniralløpet på tid (fotballbanen).

Kl. 12.00 Fellesstart i årets Mineralløp.

Kl. 13.15 Diplom til bedriften/laget/… med flest deltakere i årets løp. Premier for deltakelse.

Velkommen!

Prográmma Minerállaviehkam 2019 (07.09.19)

Kl. 10.45 Dåjmadahka rahpá. Registrerim. Vuosádus. Gruvvohiståvrrå. Bájkálasj minerála. Geologija biejvve.

Kl. 11.00 Buorisboahtem dán jage Minerállaviehkamij.

Kl. 11.05 Aktisasj lieggidibme «Lett-på-tå-vegajn”.

Kl. 11.20 Ájgedis Minerállaviehkama aktisasj gilpos (ASVO).

Kl. 11.35 Minirállaviehkama aktisasj gilpos ájgijn. (tjiektjamsaljon).

Kl. 12.00 Dán jage Minerállaviehkama  aktisasj gilpos.

Kl. 13.15 Diploma viddnudahkaj/juohkusij … ienemus oassálasstij dán jage. Vuojttusa oassálasstemis.

Buorisboahtem!