2018 – Mineralløpet / Minerállaviehkam

 Fredag 07.09.2018

Kl. 12.00 Mineralløpsforedrag

«Krigens landskap. Noen betraktninger om grenselosing i Tysfjord»

Av: Arne Håkon Thomassen. Arkeolog. Seniorrådgiver i Sametinget

Lørdag 08.09.2018

Kl. 10.45 Sekretariatet åpner

Kl. 11.00 Velkommen til årets Mineralløp

Kl. 11.05 Felles oppvarming med «Lett på tå – gjengen»

Kl. 11.20 Fellesstart Miniralløpet uten tid (på ASVO sitt område)

Kl. 11.30 Fellesstart Miniralløpet på tid (rundt fotballbanen)

Kl. 12.00 Fellesstart i årets Mineralløp

Kl. 13.15 Avslutning med oppmerksomhet til dere som  har deltatt i årets miniralløp/mineralløp

Årets avgangselever fra Drag skole åpner sin “mineralkafe” kl. 11.